CIE-BG CIE-BG EnglБЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ
Ви кани на традиционната XVII национална конференция по осветление
с международно участие и изложение по осветление BulLight'2020
която ще се проведе от 11 до 13 юни 2020 г. в гр. Созопол

dokument mail to: candela@mail.bg
Webmaster Krassimir Velinov